Zastupitelstvo obce

 

Jaroslav  P r u ž i n e c, starosta                      tel. 724 073 728

Ing. Jana H u s n a j o v á, místostarostka, předsedkyně Stavební komise, členka kulturní komise – tel. 605 773 564

————————————————————————————————————–

Miroslav M a c h, CIM,DMS – předseda Finančního výboru

Romana H o r o v á – předsedkyně Kontrolního výboru, Komise pro odpady a ekologii a Kulturní komise

————————————————————————————————————–

Petr Thon – člen Finančního výboru a předseda Pořádkové komise

Pavel Batakov

Miluše Dušková – členka Komise pro sport, děti a mládež

Zlata Šmausová – předsedkyně Komise pro sport, děti a mládež

Milan Dvořák – předseda Komise pro infrastrukturu, člen Kulturní komise, člen Stavební komise

Obsazení komisí