Veřejná vývěska – Informace občanům

Geoportál (Geosense s.r.o.)

—————————————————————————————-

Uzávěrka roku SO TSH (kanalizace)

Informace o Závěrečném účtu bez výhrady za r. 2016

Zpráva z kontroly hospodaření Svazek TSH r. 2016 (1)

Souhrnna_sestava_2017-03-16_10-57

Tabulky finančního vypořádání

Údaje o hopodaření s majetkem_2016

Fin 2-12

(vyvěšeno 21.3.2017)

—————————————————————————————————————————–

447535510_0_ČJ – UZSVM_SKL_1601_2017-SKLM_prodej pozemku Libusin_aukce (vyvěšeno 6.3.2017 – sejmout 6.4.2017)

—————————————————————————————————————————–

Veřejná vyhláška – Postup pro usmrcování Kormorána mořského (vyvěšeno 13.2.2017)

Veřejná vyhláška – Opatření – Postup pro usmrcování Kormorána mořského (vyvěšeno 13.2.2017)

—————————————————————————————————————————–

Navrh-Rozpocet-svazku-obci-TSH-pro-rok-2017 (vyvěšeno 5.12.2016)

—————————————————————————————————————————–

Ptaci_chripka_-_informace_pro_verejnost (vyvěšeno 1.12.2016)

—————————————————————————————————————————–

Verejna-vyveska_Vostry_Hemrle_Doruceni-pisemnosti_112016 (vyvěšeno 22.11.2016)

—————————————————————————————————————————–

417416107_1_Verejna-vyhlaska_Trvaly-pobyt (vyvěšeno 21.11.2016)

—————————————————————————————————————————–

Rude armady – Svinarov – Stanoveni – PUPPK-OOP – chodnik (vyvěšeno 17.10.2016)

Rude armady – Svinarov – PUPPK-001 Mapovy-podklad (vyvěšeno 17.10.2016)

—————————————————————————————————————————–

Volby-do-Zastupitelstev-kraju_vysledky-Svinarov_2016 (vyvěšeno 10.10.2016)

—————————————————————————————————————————–

401604039_Oznameni-o-vyberovem-rizeni-na-prodej-pozemku_uzsvm_2_20160916102442336 (vyvěšeno 20.9.2016)

401604039_1_Rozdelovnik-adresatu (vyvěšeno 20.9.2016)

—————————————————————————————————————————–

UZSVM_prodej pozemku_podminky VŘ_ČJ – UZSVM_SKL_2793_2016-SKLM (vyvěšeno 10.5.2016)

UZSVM_prodej pozemku_ČJ – UZSVM_SKL_2793_2016-SKLM (vyvěšeno 10.5.2016)

—————————————————————————————————————————–

Verejne oznameni FU_dan z nemovitosti_9162_0_00200796_dne_0515_1602251304 
(vyvěšeno 4.5.2016)

—————————————————————————————————————————–

Změna ÚP Libušín  (vyvěšeno 4.4.2016)

—————————————————————————————————————————–

Veřejná vyhláška_Zeměměřický úřad_obec Svinařov
(vyvěšeno 31.3.2016)

—————————————————————————————————————————–

Oznameni_360011786_0_AVE-PR-STAN-DZ-udrzba (vyvěšeno 12.4.2016)

——————————————————————————————————–

Zadost o souhlas obce_Cyklisticky zavod_Na kole detem_2016 (vyvěšeno 12.4.2016)

——————————————————————————————————–

Doručení_Michal Vačkář_Veřejná vyhláška (vyvěšeno 4.4.2016)

——————————————————————————————————–

Změna ÚP Libušín (vyvěšeno 4.4.2016)

——————————————————————————————————–

Důležité – CETIN_existence sítí v obci_Vývěska (vyvěšeno 18.1.2016)

——————————————————————————————————–

Veřejná vyhláška_Zeměměřický úřad_obec Svinařov (vyvěšeno 31.3.2016)

——————————————————————————————————–

Finanční závěrka TSH 2015, Závěrečný účet 2015, Zpráva o kontrole hospodaření TSH za rok 2015 (vyvěšeno 29.3.2016)

——————————————————————————————————–

OZ schválilo na svém zasedání 17.2.2016 rozpočet na rok 2016

Rozpočet bude vyrovnaný a budou z něj realizovány investiční akce podle „Plánu Obnovy a rozvoje obce“. (vyvěšeno 19.2.2016)

——————————————————————————————————–

ZO Svinařov projednalo a schválilo cenu za stočné pro rok 2016 a způsob vybírání stočného a podmínky, za nichž bude poskytována sleva Dle článku V. bodu 2 OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ cenu stočného schvaluje vlastník kanalizace na základě provozovatelem předloženého návrhu ceny vycházejícího ze skutečně uznatelných provozních nákladů nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku s platností od 1. 1. příslušného kalendářního roku písemným oznámením odběrateli. Písemné oznámení výše stočného bude zveřejněno na úřední desce obce po dobu nejméně 15 kalendářních dnů.

Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2016 pro uživatele kanalizace s trvalým pobytem v obcích, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči obci a svazku slevu ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč na jednoho obyvatele. Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce (rekreační objekty).

Výpočet ceny za stočné pro obyvatele s trvalým pobytem v obci BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele  36 m3 za rok

Cena celkem bez poskytnuté slevy na jednoho obyvatele vč. DPH 1380 Kč (lze hradit kvartálně)

Cena celkem po slevě na jednoho obyvatele vč. DPH – 1.000 Kč (lze hradit kvartálně)

Výpočet ceny za stočné pro osoby s trvalým pobytem mimo obce BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele  36 m3 za rok

Cena celkem na jednoho obyvatele vč. DPH 1380 Kč (lze hradit kvartálně)

Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor 

Cena za stočné 33,33 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob. K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %.

Platba stočného za rok 2016 bude probíhat na základě avíza (zálohových faktur) vystavovaných Svazkem obcí TSH splatných vždy k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad. Úhradu lze provést také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Vzhledem ke značné administrativní zátěži upřednostňujeme jednorázovou platbu bankovním převodem při prvním splatném termínu 31. 3. 2016. (vyvěšeno 3.2.2016)

——————————————————————————————————–

OZ schválilo poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok 2016 bez navýšení ceny, tj. ve stejné výši jako v roce 2015 v souladu s „Přílohou č. 3 k Vyhlášce č. 2/2013 – Rozúčtování nákladů obce Svinařov na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2015″.

  • Poplatek – občané s trvalým pobytem budou hradit 600,- Kč / osobu
  • Poplatek za stavbu k individuální rekreaci činní 600,- Kč za objekt
  • Děti do 4 let 50% sleva 300,- Kč osobu / rok
  • Nemovitosti určené k rekreaci 600,- Kč / rok
  • Důchodci nad 75 let % sleva 300,- Kč osobu / rok
  • Trvale hlášení v obci 5-74 let 600,- Kč osobu / rok

Velkoobjemové sezónní kontejnery budou majiteli rekreačních objektů (zahrádkářské kolonie) hrazeny samostatně. (vyvěšeno 25.11.2015)

——————————————————————————————————– 

 Důležitá informace k vítání občánků a k životnímu jubileu

Deti

 Vzhledem k novým skutečnostem, ke kterým dochází v letošním roce, zejména ke změně podmínek při získávání osobních informací, žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby bylo jejich dítě slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů obce Svinařov, aby tuto skutečnost oznámili na Obecním úřadu, kde obdrží příslušný formulář a bližší informace. Tiskopis lze stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Po odevzdání nebo odeslání vyplněného dotazníku zpět paní Furstové, bude rodičům zaslána písemná pozvánka ke slavnostnímu vítání nových občánků obce.

——————————————————————————————————– 

Bioodpad ze zahrad

U Lébráku je přistaven VOK na rostlinný bioodpad. Je určen na trávu, slabé větvičky, zbytky ovoce a zeleniny, listí, plevel, dřevní štěpku.

Do tohoto kontejneru je zakázáno odkládat odpad živočišného charakteru (zbytky jídel, jedlé oleje, kosti uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat a další biologicky nerozložitelný odpad.

————————————————————————————————— 

 

Svinařov – Významnou jubilantkou Kladenska, která v pátek oslavila stoprvní  narozeniny, je Božena Skleničková ze Svinařova. Narodila se 4. ledna roku 1913 a stále těší dobrému zdraví.

100_0538_smal_2

Božena Skleničková je už dlouhé roky vdovou, přičemž s manželem měli jediného syna Jiřího. Oslavenkyně má celkem tři vnoučata. Jubilantka žije ve společné domácnosti se synem a snachou, kteří se o ni skvěle starají.

Přestože má Božena úctyhodný věk, paměť i vyřídilka jí slouží náramně. Nikoho včera nenechala na pochybách, že 101 není zase tak vysoké číslo.

——————————————————————————————————–